Groenbureau

Ontwerp, beplantingsplan en werkvoorbereiding

De inrichting van je tuin is onlosmakelijk verbonden met wie je bent en hoe je leeft. Je kunt je tuin alleen gebruiken voor zitten, liggen en ontspannen, spelen, eenvoudig tuinieren, maar ook intensief met een eetbare tuin en flinke bloemenborders. Ook belangrijk zijn de beschikbare tijd en geld die je wilt investeren in de aanleg en het onderhoud van je tuin. Wil je zelf aanleggen, zelf onderhouden of voor dat alles gebruik maken van de diensten van anderen.

Het Groenbureau zorgt met haar ontwerp voor een duidelijk plan in de tuin, met mooie en sterke vormen, een hoofdstructuur met o.a. bomen, hagen en heesters. Daarnaast vormen het gazon en plantenborders het losse element in de tuin, waar mogelijk in combinatie met groenten en fruit.

Wat kun je verwachten van de ontwerper ?

Kennismaking en inventarisatie

Tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek kijken we naar de maten en mogelijkheden van je tuin en jouw wensen, eisen en ideeën. Van daaruit maken we afspraken over wat het Groenbureau voor je kan betekenen en wat het vervolgtraject kan zijn naar jouw ideale tuin, met o.a. de volgende onderdelen:

Schetsontwerp

De inventarisatie leidt in eerste instantie naar een schetsontwerp, waarin de mogelijkheden, wensen en ideeën zijn samengebracht in een concept met hoofdvormen en structurele elementen. Dit wordt in een gesprek aan je voorgelegd en besproken.

Definitief ontwerp

Wanneer blijkt dat het schetsontwerp aansluit bij je verwachtingen, krijgt het plan een definitieve versie met een specificatie en definiëring van de onderdelen in het plan. Op dat moment kun je kiezen voor het zelf uitvoeren van het plan of het uitbesteden aan een hoveniersbedrijf. In dat geval kan het Groenbureau zorgen voor de werkvoorbereiding van het plan.

Werkvoorbereiding

Om het definitief ontwerp en de gerealiseerde tuin naadloos overeen te laten komen, verzorgt het Groenbureau een technische uitwerking van het plan (bestrating, riolering, verlichting, technische detaillering), het beplantingsplan en een bestek/werkomschrijving van het werk.

Directievoering

Namens jou kan het Groenbureau zorgdragen voor de begeleiding van de uitvoering door de hovenier.